Frågodagsförrättning

hölls i går i Stenkyrka kyrka i samband med sammanlyst högmässa. Församlingarna förklarade sig nöjda med det uppgjorda förslaget till återbesättande av kyrkoherdetjänsten i pastoratet och valet äger rum söndagen den 4 januari. Förrättningen leddes av kontraktsprosten Axel Klint, som även predikade vid högmässan.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.