Till civilanställningsnämnd vid KA 3

har förordnats till ordförande kapten Dahlheim (suppleant kapten Ossiann), representant för underofficerskåren flaggjunkare Ekelund (serg. M. Andersson), representant för underbefälskåren överfurir Eneljung (furir Thunholm) samt som representant för länsarbetsnämnden assistent Mohlin (assistent Österdahll.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.