Hovrätten dömde alla tre för skrotstölderna.

Svea hovrätt har nia meddelat utslag i målet om skrotstölderna hos Byggnads AB Bror Eriksson i Visby, för vilka två chaufförer K. och R. samt en byggnadsarbetare D. åtalats.
Rådhusrätten ogillade åtalet mot chaufför R. och byggnadsarbetare D. men dömde chaufför K. för stöld till sex månaders straffarbete, villkorlig dom. K. ålades att till bolaget utge ersättning med 2.045 kr. De båda andra fann rådhusrätten inte övertygade om brottsligt förfarande. De skulle enligt egen uppgift inte ha tagit skrot, om de inte varit övertygade om att bolaget inte gjort anspråk på skrotet.
Hovrätten anser mot K:s bestridande icke styrkt att han tagit sådan befattning med ett parti eldstadsroster och vissa smärre partier metallskrot, att han kan fällas till ans var. För övriga skrottillgrepp har han enligt hovrättens mening förskyllt det av rådhusrätten bestämda straffet, sex månaders straffarbete, villkorlig dom. Det skadestånd han skall utge till bolaget har hovrätten bestämt till 1.457 kr.
Vad chaufför R. och byggnadsarbetare D. påstått om att de trott sig vara berättigade att för egen räkning tillvarata ifrågavarande skrot anser hovrätten icke förtjäna avseende. De har därför förklarats skyldiga till olovligt tillgrepp av skrot för 583 kr. Med ändring av rådhusrättens friande dom i denna del har hovrätten dömt dem till vardera två månaders fängelse villkorlig dom. De skall till bolaget solidariskt utge ersättning med 583 kr.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.