Dödsfall

Förra folkskollärarinnan, fröken Hulda Norrby, Visby, avled i går. Hon var född 1869 i Eke och vid sitt frånfälle 83 år. Fröken Norrby avlade examen vid seminariet i Kalmar 1894. Hon erhöll därefter plats som lärarinna i Träkumla folkskola och. 1902 i Eke folkskola. Under de sista tio åren av sin lärarinnetid tjänstgjorde hon vid Roneharnns folkskola. I Eke var hon samtidigt organist.
Efter uppnådd pensionsålder 1929 bosatte hon sig i Visby tillsammans med en syster. Sedan systems frånfälle för femton år sedan har fröken Norrby bott ensam och skött sitt hus. Hela hennes levnad har präglats av plikttrohet och enkelhet. Stilla och försynt har hon utfört sin gärning. Under senare år blev synen nedsatt. Oaktat detta har hon kunnat klang sig själv, tills endast för kort tid sedan då hon insjuknade och överfördes till sjukhus. För barn och ungdom visade hon alltid stort intresse, o. för dem som hade det sämre ställt var hon alltid redo till hjälp efter sin bästa förmåga.
Den avlidna sörjes, förutom av vänner och bekanta, av en brorson, f. stadsfiskalen Herman Norrby, Norrköping, och dennes maka.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.