GOTLAND RUNT. Alva.

ALVA
Juniorernas offentliga julfest hölls i traditionsenlig stil i Alva missionshus i lördags. Festen inleddes med sången »Gå, Sion, din konung att möta» samt bibelläsning av Kerstin Ahlsten. Juniorerna sjöng en sång och Gunnar Bohman hälsade välkommen. Missionshuset var fullsatt. Därefter framförde juniorer ett julspel, »Konungen kommer» med omväxlande bibelläsning, samtal, uppläsning och sång. Ungdomssekr. John Ericson talade över Sak. 9. »Se, din konung kommer…» Riksdagsman Joh. Ahlsten påminde om det stora under som skett hos judafolket, då de enligt Herrens löfte åter fått ett land. Efter kafferasten såldes juniorernas många trevliga arbeten. Bl. a. förekom en hel del arbeten i plast, halm och trä. Köplusten var stor och klubban sköttes av riksdagsman Ahlsten. Inkomsten blev c:a 800 kr. Julfesten avslutades med sång samt bön av pastor S. Segerberg.
På söndagen höll juniorerna enskild julfest, som var talrikt besökt kav juniorerna, ledarna och en del inbjudna. Denna fest bjöd på ett rikt och omväxlande program samt kaffe, gotter och julklappar.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.