Högtidlig avslutning vid läroverket i dag.

Vid högre allmänna läroverket hölls i dag terminsavslutning, vilken förrättades av eforus, biskop Anderberg. Efter ps. 51: 1-2 delade rektor Nils Wigren ut en del stipendier, premier och arvoden. Kolmodins stip. om 40 kr samt bokpremie tilldelades Torsten Bolin och Tore Olsson, båda R IV, och samma stipendium tillföll Gunvor Broman, R IV, samt Bengt Andersson, L II. Diplom för gott resultat i »nutidsorienteringen» tilldelades .i grupp I Tore Olsson, R IV, och Staffan Klintborg, L II, samt i grupp II Hans Larsson, RI.
Gymnasiekören under ledning av Friedrich Mehler utförde sedan till ackompanjemang av stråkar och orgel ett par julsånger från Böhmen. Gull Lorensson medverkade med recitation och det hela blev ett mycket stämningsfullt inslag i avslutningshögtiden.
Biskopen tog så till orda och erinrade något om de kyrkorestaureringar som gjorts i en del gotländska kyrkor under året. Här har kommit fram inskriptioner och målningar som han rekommenderade eleverna att närmare studera. Biskopen nämnde att i en kyrka i Italien finns en inskription på latin, »Non clamor sed amor», vilket fritt översatt betyder »inte genom högt ropande utan genom den stilla godheten» — det är inte de stora orden som skall leda människan utan godheten, de goda handlingarna, som skall vara vägledande för henne. Tal manade eleverna att ha dessa ord för ögonen i sitt handlande. Han uttalade så ett tack till både rektor, lärare och elever och slutade med att nedkalla Välsignelsen. Sist sjöngs ps. 55:4.
Före själva avslutningen tackade rektor Wigren eleverna för den storartade penninggåva han fått på sin 60-årsdag i går.

Flickskolans terminsavslutning
ägde rum i skolans bönsal, vilken som vanligt prytts med murgröna och levande ljus. Avslutningen, till vilken även en del föräldrar infunnit sig, inleddes med ps. 51 »Det är en ros utsprungen». Sedan stråkor. kestern spelat några julmelodier sjöng ettorna »Nu så kommer julen» och tvåorna »Nu tändas tusen juleljus». Kören sjöng »Stilla natt», varpå Kerstin Söderberg läste Jul av Levertin till pianoackompanjemang av musikdirektör Fr. Mehler. Sedan kören sjungit »O du saliga» talade inspektor prosten Gustaf Sjöberg, varpå till sist sjöngs ps. 55: 4.
Vårterminen börjar tisdagen den 13 januari.

Skolavslutning i domkyrkan.
Småskolans terminsavslutning i domkyrkan i dag på f. m. inleddes med att en blåsorkester spelade »Högtidsmarsch», »När juldagsmorgon glimmar» och »Silla natt, heliga natt». En barnkör sjöng sedan »När Jesusbarnet låg en gång» samt »Fröjdas vart sinne». Unisont sjöngs »Nu tändas tusen juleljus» och efter några avslutningsord av pastor L. M. Holmbäck följde till sist ps. 55: 4.
En timme senare hölls folkskolans terminsavslutnnig. Den inleddes med en marsch av orkestern. En stråkorkester spelade därpå »Ett barn är fött på denna dag» och »Stilla natt», varefter en flickkör sjöng »Välkommen då härliga juletid», »På krubbans strå» och »Ära vare Gud». Sedan en gosskör sjungit »Det kllngar en sång över vågen» och »Hosianna» avslutades musikprogrammet med några avslutningsord av pastor Nils
Öberg. Till sist sjängs 55:4.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.