Hyllningarna för Ragnar Melin.

F. länsjägmästaren Ragnar Melin Visby, blev på sin 70-årsdag föremål för många och omfattande hyllningar.
Bland uppvaktande korporationei märktes landshövding Hovgard i spetsen för representanter för gotländska ängskommittén, vilka överlämnade statyetten Fagningsblommor av Bertil Nyström, landshövdingen representerade också Gotländska föreningen mot tuberkulos, vidare skogsvårdsstyrelsen genom riksdagsman Svensson och länsjägmästare Englund, Liljewalchska skogsfonden genom riksdagsman Svensson och riksbanksdirektör Löfgren, skogsvårdsstyrelsens gamla per- sonal, drätselkammaren genom dess presidium och chefstjänstemän, Visby rådhusrätt med t. f. borgmästare, rådmän, stadsfiskal och samtliga nämndemän, Visby högerförening genom representanter för styrelsen, sällskapet DBV:s trädgårdsstyrelse, styrelse och inspektor vid Visby kommunala flickskola, representanter för flickskolans lärarekollegium, styrelsen för DBV:s sparbank, presidiet i Visby jaktsällskap, kommittén för 1:a-majblomman, tenniskamraterna osv. Bland enskilda uppvaktande märktes också biskop Anderberg. Blommor och presenter överlämnades i riklig mängd.
Telegrafiska lyckönskningar ingick dessutom från bl. a. Gotlands läns lantmannaskola, Gotlands skarpskytte- och jägaregille, Visby tennisklubb, sällskapet UD, föreningen Skogsvårdsstyrelsernas jägmästare, Svenska eldbegängelseföreningen, Slite cement- och kalkaktiebolag, f. landshövdingarna Nylander och Rodhe, generalerna Thörnell, Akerhielm och Backlund, biskop Hultgren m. fl.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.