Dödsfall

F. överstelöjtnanten i marinen och slussinspektören vid Göta kanal Otto Rudolf Sylvan, Stockholm, avled på torsdagen i en ålder av 87 år. Han var född vid Halfreda i Follingbo, examinerades från sjökrigsskolan 1885, blev löjtnant vid flottan 1896, kapten vid kustartilleriet 1902, major där 1903, överstelöjtnant i marinen 1918. År 1891 beordrades han att uteslutande tjänstgöra vid Flottans fasta minförsvar. 1891-1892 bedrev han elektrotekniska studier i Tyskland, och där förvärvade kunskaper gjorde han sedermera fruktbärande för marinen genom ett par för vår marin helt nya grundlaggande arbeten om strålkastarbelysningens teori samt strålkonstens taktiska och tekniska handhavande. Ar 1902 erhöll han kommendering som ordinarie chef för flottans varvs mindepartement i Karlskrona. Från den 1 april 1924 till 1 okt. 1939 var han slussinspektor vid Göta kanalverk vid Borensberg.
Den bortgångne sörjes närmast av maka, född Kahl, sonen Hans, praktiserande läkare och bataljonsläkare, Bromma, sonhustru och sonsöner.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.