Vandringspris för ungdomshockeyn, gör banorna klara!

Arbetet med ishockeybanorna är i full gång överallt. Det låg nära till hands att ta en titt på Gutavallens bana i går kväll, och där höll man just på med spolning. Grunden är lagd, och vill det nu bara frysa på är Gutavallens bana snart klar. I Hablingbo, Lye och Hemse har man också is, men man har på dessa platser besvärligt med isen vid sargerna. Det ligger i samtliga banägares intressen att få banorna färdiga så fort som möjligt, så att lagen som skit »kvala» kan sätta igång så fort som möjligt. Det är ett synnerligen digert program i år. Inte mindre än 56 matcher skall spelas enbart på Gutavallen, därav är omkr. 40 i serier och resten DM- och vänskapsmatcher. Sammanlagt på Gotland blir det ett 100-tal.
Sven Nilsson som är ledare i ungdomssektionen meddelar på vår förfrågan att inbjudan är utsänd till samtliga skolor för ungdomsserien. För att öka intresset bland ungdomarna har Monark satt upp ett vandringspris — en pokal. I sammanhanget bör nämnas att Gotlands Idrottsförbunds ishockeykommitté inbjuder till distriktsmästerskap för seniorer och juniorer. Anmälan skall vara kommitten tillhanda senast den 15 januari under adress Lars Erik Hellström, Adelsgatan 30, Visby.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.