GOTLAND RUNT. Stenkyrka.

STENKYRKA
»Barnens vänner» hade i onsdags kväll sin traditionella syföreningsauktion i godtemplarlokalen. Sedan en vacker färgfilm om Ica-Kurirens husmodersresa till Paris visats, vidtog auktionen med hr Carl-Anton Lindgren som skicklig och humoristisk utropare. Lokalen var fullsatt och köplusten mycket god, varför det säkerligen blev ett mycket gott överskott. Godsakerna betalades som vanligt särskilt bra; så t. ex. fick man in 65 kronor för 3 tårtor.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.