KLINTEHAMN

Till ordinarie folkskollärare i Väte har valts folkskollärare Åke Hedengrahn, Gothem, och vid Klinte kyrkskola folkskollärarinnan fru Elsa Smith. Båda tjänsterna skall tillträdas den 1 juli nästa år.
Skolstyrelsen här beslutat ingå till fullmäktige med begäran att under 1953 få sätta igång skolbygget i Klinte. Till kommitte för denna frågas fortsatta behandling valdes Åke Hultmark, Thor Lawergren, Einar Smith, Margit Lindström och Einar Wiman.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.