»Häste-binde» i Alskog.

Då sten kördes till Ahlskogs kyrkobyggnad säges det att den blev lagd nordost ifrån det stället där kyrkan nu står uppe på en backe i Mallgårds åker. Men om nätterna blev alltid någon bygnadssten förd dit Alskogs kyrka nu står. — Då kom en kämpe ridandes som slutligen skulle utse platsen för kyrkan: han steg av hästen och »band» denne vid en utskjutande häll (vilken utgår från »Maskulle backe») och som därefter ännu kallas »Häste-binde». I denna häll synas ännu märkliga hål, men äldre folk säga att där fordöm klarligen syntes fem hål efter kämpens alla fem fingrar med vilka han gripit ner i hällen. — En järnmärla med ring skall även suttit i samma häll fordomdags.
Jac. L-son.

Enligt Save är »Häst-binde» en bergsbacke där ett hål i kanten av berget utvisas. Där skall en jätte nedstuckit sin arm och därvid bundit sin häst.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.