GOTLAND RUNT. Vamlingbo.

VAMLINGBO
Ett vackert bevis på ungdomens intresse för sin hembygds kyrka fick man i lördags i Vamlingbo genom den, Luciahögtid som SLU-avd. anordnat till förmån . för mässkrud i Vamlingbo kyrka. Omkr. 150 personer var samlade i bygdegården och festprogrammet gav både glädje och högtid. »Bereden väg för Herran», ljöd ingångspsalmens ord och sedan välkomsthälsade SLU-avd:s ordf. Sigurd Kristiansson och hoppades att ung och gammal gemensamt skulle kunna glädja sig och festen i övrigt skulle ge ett gott resultat. I några särskilda välkomstord vände han sig till aftonens högtidstalare, stiftsadj. Åke Wiberg, som för första gången gästade Vamlingbo och där deltog i en sammankomst. Så utförde Sigurd Kristiansson och Allan Hansson en medryckande marschvisa till fiol och dragspel och belönades med applåder. Stiftsadj. Wiberg höll därefter ett fängslande föredrag om den enkla och fasta gudsförtröstans frid och trygghet samt påvisade hur likgiltigheten inför gudstjänst och helgedom bringar tomhet och glädjelöshet i livet. Efter föredraget sjöngs ps. 357. Fru Vera Jakobsson läste uttrycksfullt en versifierad skildring av Lucialegenden och därefter drogs ridån åt sidan och en pjäs kallad »I Luciakväll» uppfördes av ungdomar från bygden. Det var en dråplig och även rörande livsbild av ett obarmhärtigt och själviskt gammelfolk som av ljuset och kärleken som Lucia representerade veknar i sina hårda hjärtan och blir givmilda, glada och tacksamma. Och så drog Lucia med tärnor och följe med ljus och sång genom salen, och Lucian och hennes tärnor bjöd alla på kaffe. Det festliga kaffebordet med dess femarmade ljusstakar o. dess lilla gran med sina trenne adventsljus gav ett skimmer av trevnad och julstämning. Pastor Thure Åberg frambar till ungdomen och till alla ett varmt tack för den vackra festen och för den gåva av omkring 200 kr, som genom inkomsten av festen överlämnades till kyrkl. syföreningen som värdefullt bidrag till anskaffande av mässkruden. Pastor Åberg förrättade så aftonbön och sist sjöngs ps. 55: 4.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *