Restaureringen av Alva kyrka.

Byggnadsstyrelsen har i skrivelse till pastorsämbetet i Alva församling beklagat, att församlingen inte ämnar ändra den olämpligt utförda taktäckningen på kyrkans absid vid kyrkans restaurering. Med hänsyn till kostnaderna yrkar styrelsen dock inte f. n. på en omtäckning. Om församlingen anser vindfång nödvändigt bör en ombyggnad av det nuvarande övervägas i samråd med arkitekten. Det tidigare godkända förslaget till elektrisk uppvärmning och belysning måste numera omarbetas.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.