Hovrättsdomar från Gotlandssessionen.

Hovrätten har meddelat dom i mål där huvudförhandling hållits i Visby under hovrättstinget i slutet på nov.
Liksom häradsrätten ogillade hovrätten åtalat mot en person i Roma-kloster för medverkan till rattfylleri. Rätten ansåg att av utredningen framgått att den åtalade icke haft anledning anta att den person han åkt bil med varit spritpåverkad varför åtalet inte kan anses styrkt.
Också i ett annat mål följde hovrätten häradsrättens mening. Det var i det mål där en lantbrukare från Othem åtalats för att olagligen ha avverkat 52 ekar. Hovrätten fann att den mark på vilken ekarna växte var att anse som skogsmark som i väsentlig utsträckning utnyttjades som betesmark. Lantbrukaren hade därför kunnat avverka utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.