Hyllningar

På sin sextioårsdag i dag har brandchefen kapten Torsten Jacobsson, Visby, blivit föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Brandkåren med vice brandchefen, major Stein, i spetsen var de första gratul. och uppvaktade med blommor och silverpokal. Drätselkammarens och stadens tjänstemäns talan fördes av DK-ordf. K. G. Nilsson och han överlämnade även silverpokal. Blomsterhyllningar kom det från Gotlands läns brandkårsförbund och Gotlands brandbefälsförening. Vidare har familjen uppvaktat. Flera gratulanter uppvaktade även på eftermiddagen.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.