GOTLAND RUNT. Havdhem.

HAVDHEM
En välbesökt Luciafest med försäljning hölls på lördagskvällen i Elimkapellet. Efter inledning av pastor Ruben Mild vidtog försäljningen under ledning av lantbrukare Aug. Jacobsson. De av juniorerna o. GK-arna förfärdigade arbetena, liksom en del skänkta varor, fick en strykande åtgång. Som avslutning framfördes en vacker Luciatablå och Lucian och tärnorna bjöd på kaffe. Kvällens behållning går till ungdomsarbetet inom församlingen.
Adventsafton hade Havdhemsavdelningen av baptisternas kvinnoförbund anordnat på tisdagskvällen i Elimkapellet. Fru, Linnea Westberg ledde .den givande högtidsstunden, som bjöd på rik omväxling med bl. a. en vacker ljustablå framförd av GK-flickorna, uppläsning och kaffeservering. Pastor Mild höll ett kort tal. Två nya medlemmar välkomnades. En god insamling för förbundets verksamhet företogs.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.