Bokgåva till artillerikåren.

I anslutning till utgivande av sin 100:e folkbok har förlaget Folket i Bild till bl.a. artillerikåren överlämnat ett stort antal böcker ur sin produktion.
Personalvårdsofficeren, kapten C. af Geijersstam, har i enlighet med förlagets önskemål låtit dela upp böckerna på de olika batterierna, där de nu finns direkt tillgängliga på logementen. Vid överlämnandet uttryckte kapten af Geijersstam sin förhoppning om att dessa böcker måtte bidraga till att konkurera ut den sämre veckopressen och visa de värnpliktiga vägen till en litteratur av bestående värde.
Kårens förbandsbibliotek står nu efter fullbordad omorganisation och renovering bättre rustat att ta emot alla låntagare vid kåren, såväl befäl som meniga. Bokbeståndet, som f.n. har ett ganska gott urval av såväl fack- som skönlitteratur, kompletteras ständigt genom inköp av god litteratur. »Vägen till boken» har härigenom gjorts alltmera lockande och genom denna sista bokutdelning till de värnpliktiga avsevärt förkortats.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.