Endreväg skall byggas om.

Ett principförslag till ombyggnad av Endreväg godkändes igår av drätselkammaren.
— Underhållsbidraget till för biltrafiken viktiga vägar och gator inom Visby har av Väg- och Vatten fastställts till 175.250 kr för åren 1952 och 1953.
— Väg- och Vatten har godkänt arbetsplanen för delen av S:t Göransgatan mellan Norderväg och Trojeborgsgatan.
— Beredskapen för snöröjningen, i staden skall organiseras efter samma linjer som förra vintern.
— Staden har vid inköp av ny lastbil antagit anbud på en Volvobil för 23.000 kr.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.