Tullen i Klinte.

Tullstyrelsen anhåller hos K. m:t att tullöveruppsyningsmanstjänsten vid tullstationen i Klinte skall återbesättas med ordinarie innehavare. Den uppehålls sedan 1941 på förordnande. Vid under senare år företagna undersökningar har intet framkommit, som talar för en indragning av stationen eller att den skall ersättas med tullexpedition eller kustpostering. Tullstation bör därför fortfarande finnas i Klinte.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.