SKYTTE

Fältskjutningen på Hällarna
till vilken arrangörerna, Visborgs skytteförening, inbjudit några närliggande föreningar, missgynnades i hög grad av vädret och samlade endast 24 deltagare.
Patrullvägen gick från Visby skyttegilles bana söderut till E-banan. Mål och avstånd var följande: 1) Huvudmål 160 m 45 sek., 2) Motala nr 2, 250 m 45 sek., 3) 1/2-fig. stående, 175 m 35 sek., 4) 1/3-fig. 370 m 1 min., 5) reducerad 1/4-fig. profil, 170 m 45 sek.
Svåraste mål var nr 4, men även på andra stationen var det många som sköt bort sig. Verner Stengård, Visby, bevisade även nu sin goda form genom att vinna på 23 tr före K. A. Fontell, Visborgs, 22, Tävlingen var väl arrangerad och hade förtjänat en bättre anslutning.
I Bästa resultat:.
1 Kl. M: 1) V. Stengård, Visby, 23 tr., 2) K. A. Fontell, Visborgs, 22, 3) G. Ivarsson, Visby, 21, 4) F. Nilsson, Endre, 20, 5) P. S. Wallin, Visborgs, 19, 6) R. Nilsson, Endre, 17.
Cl. 4: 1) B. Gustafsson, Visborgs, 20, 2) M. Nygren, Visborgs, 17. Kl. 3: 1) N. Hammerin, Visby, 19, 2) G. Stålberg, Visborgs, 17, 31) N. Hellgren, Endre, 17.
Kl. 2: 1) H. Ejdne, Visby, 17. Medaljkompetenserna blev: guld 22, silver 20, brons 16 tr.

Visborgs skytteförening
tävlade samtidigt om föreningsmästerskapet i fältskjutning för kl. 4 och 5. Här vann K. A. Fontell, 2) B. Gustafsson, 3) P. S. Wallin, 4) M. Nygren, 5) F. Magnusson.
I tävlingen om Höstfältskyttepokalen, skänkt av konsul Björkander, där endast de 4 sista mälen i tävlingen räknades, vann likaså K. A. Fontell med 17 tr, när hast följd av P. S. Wallin med 14.
I tävlingen om prisgeväret inom föreningen ligger efter dagens tävling P. S. Wallin och K. A. Fontell lika.

A 7 skytteförening.
Tävlingen om nyuppsatta vandringspriset, »Höstpokalen gevär», inom förenin- gen, hölls på B-banan under söndagsförm., varvid S. Wirbing segrade i högre klassen närmast följd av H. Jonsson. I lägre klassen segrade B. Ireljung närmast följd av N. Lundstedt.

Visby Nationalbeväring
tävlade i söndags om Bror Erikssons vandringspris, som i år gick för andra gången. Tävlingen var liksom i fjol upplagd att omfatta fyra stationer med den sista som bortskjutningsstation. Femton man hade mött upp trots det dåliga vädret.
Dagens segrare blev Sven Jansson, som nådde 127 p, 2) H. Rohnström 125, 3) N. Sundberg 117, 4) A. Porselius 111, 5) K. G. Cederlund 97, 6) L. Rohnström 95.
Efter poängfördelningen 5, 3, 2, 1 har nu G. Johansson och S. Jansson vardera 5 poäng, H. Rohnström 4, L. Rohnström 3, Y. Andersson och N. Sundberg 2 samt A. Porselius 1 p. Priset erövras för alltid av den som först når 15 p och tävlingen kommer därför med all sannolikhet att fortsätta åtskilliga år till.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.