Den nya folkskolan i Vänge.

Skolöverstyrelsen har föreslagit regeringen att tilldela Romaklosters skoldistrikt statsbidrag med högst 140.000 kr till den nya skolbyggnaden vid Vänge folkskola. Den totala byggnadskostnaden har av överstyrelsen beräknats till 255.000 kr. Byggnadsföretaget anses synnerligen angeläget, varför arbetena bör påbörjas snarast.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *