Vid Andelsslakteriets livdjursauktion

i fredags såldes sammanlagt 26 kor, 25 kvigor, varav två obetäckta, 17 suggor och ungsuggor, två galtar och en tjur. Ett sommarföl salubjöds, men fann ingen köpare.
Korna nådde ett medelpris av 1.246 kronor, och högsta pris blev 1.550 kronor för en ko som kom ifrån Stig Alvinge, Kruse i Alva. Medelpriset på de betäckta kvigorna blev 1.088 kronor, den dyraste korn från Sven Larsson, Simunde i Vamlingbo, och kostade 1.425 kronor. De obetäckta kvigorna kostade i genomsnitt 625 kronor, Medelpriset på suggorna var 451 kronor, och högst priset, 500 kronor, betalades för en sugga som kom från Tore Bergström, Bjärges i Vänge. De två galtarna kostade 400 kr per styck, och tjuren 1.025 kronor.
Auktionen var besökt av en mycket talrik publik. Priserna var inga rekordpriser, men ansågs tillfredsställande, och beträffande suggorna var efterfrågan bättre än, väntat. Nästa auktion blir troligen inte förrän i februari.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *