Dödsfall

— Fru Anna Pettersson, Visby, har avlidit 85 år gammal. Hon var född i Sanda och änka efter skepparen Karl Viktor Pettersson, Sanda. Hon var ansluten till Evang. fosterlandsstiftelsen.
Den bortgångna sörjes närmast av en son, målaren Folke Pettersson, Visby, dottern Edit, och hennes make hr Sven Andersson, Klintehamn, samt sonhustru och barnbarn.
— Fru Anna Ruthström, Tärnsjö, maka till framlidne folkskolläraren o. kantorn Johan Ruthström, har avlidit i sin dotters hem i Hasselfors, Närke, efter några dagars sjukdom. Fru Ruthström var 78 år gammal och född i Levide. Hon efterlämnar ett vackert minne i hemmet och bland vänner. Närmast sörjande är barn och barnbarn samt syster och svåger i Levide.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.