Fridlysning.

Hos länsstyrelsen har hr Eric Lindquist i Havdhem anhållit om fridlysning av ett område — s. k. Lergraven — å fastigheterna Hästlunds Stora i Havdhems socken, tillhöriga Gotlands nya tegelbruks-aktiebolag till skyddande av fågellivet inom området.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.