GOTLAND RUNT. Alva.

ALVA
Luciafest och försäljning i församlingshuset på onsdagskvällen hade samlat en talrik menighet. Med utgångspunkt från bibelordet »Ljuset lyser i mörkret och mörkret har icke fått makt därmed» (Joh. 1: 5) höll kontraktsprosten Hejneman en adventsmeditation och hänvisade samtidigt till den sägenomspunna Luciagestalten från kristendomens begynnelsetider.
Efter avsjungande av psalmen »Det är en ros utsprungen» skred en vacker Luciaprocession in genom salen, och ungdomliga röster lät höra sig i Luciasånger och poem. Kantor Larsson och skolans lärarinna hade lyckats få det hela till en stämningsfull ljusfest.
Efter kaffepaus fortsatte programmet med sång, varefter vidtog försäljning av kyrkl. syföreningens vackra arbeten. Försäljningen, inklusive inträdesavgifter och kollekt, inbringade något över 900 kronor. Entreavgifterna och kollekten gick till insamlingen för Olaus Petri-gåvan.
Festligheten avslöts med psalmsång och Välsignelsen.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.