Mycket av höstplöjningen kvar.

Sockerfabriken har slagit igen för säsongen, men ännu finns det en hel del betor kvar i jorden. Höstplöjningen, som också borde vara ett avslutat kapitel just nu, har, knappt kommit igång. I myrarna, som varit översvämmade, står mycket kvar av skörden, men det får väl nu anses som omöjligt att bärga den.
Vi ringde upp en del lantbrukare och frågade efter deras syn på saken och överallt var det samma pessimistiska tongångar, men man tappar inte humöret ändå — det gör inte den gotländske jordbrukaren.

Lantbr. Albert Johansson, Larsarve i Roma, hade för sin del plöjt färdigt, men så har han också nästan hållit på natt och dag och inga sockerbetor har han haft alt tänka på. Men det är mycket jord som är oplöjd i trakten, den som haft mycket betor har knappast fått plöja någonting. Det har förresten inte gatt, då det varit för surt. Beträffande betorna, så finns det en och annan som har sockerbetor kvar i jorden och i myrna finns det även andra grödor oskördade.

Lantbr. Martin Wiman, Tings i Kräklingbo, hade också sin festmark färdigplöjd, minn i myren går det inte att komma förstås. Där står förresten. ännu 40 tunnland gröda oskörtlad. Överallt i socknen annars är det obetydliga arealer som är höstplöjda. Sockerbetor tror jag bara en lantbrukare har kvar i jorden, men härute odlas det heller inte så mycket betor.

Lantbr. Henning Andersson, Säggeby i Källunge, berättar att det också i dessa trakter är mycket oplöjt och ingen bar heller nu om dagarna försökt. För min egen del, säger hr Andersson, har jag ungefär 10-12 tunnland kvar. Jag hade f. ö. tur, då vi plöjde kornåkrarna redan i somras. Betor kvar i jorden har lantbrukarna lite var och av övrig skörd är hampa och lin fortfarande ute.

Lantbr. Anders Hermansson, Havor i Havdhem, var ej hemma, men frun i huset, Maja Hermansson, kunde lämna besked. Hon berättade att för deras egen del, så hade de all skörd inne, även hampan. Men i myren mellan Gimrings och Libbenarve, som har stått under vatten, är det mycket ute. Höststaden ser också relatibt bra ut, medan det är sämre ställt med rybsen. Hur, det ser ut på andra håll i socknen vågade inte fru Maja ge besked om.

Lantbr. Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, trodde att i Hemse var det fortfarande omkring 370 tunnland av skörden ute, och att få in det går väl inte heller. Just nu är det också omöjligt alt plöja. Jag tror f. ö., sa hr Sundberg, att höstens översvämningar kommer att återverka mycket på nästa år också. Man vet aldrig hur vallarna i myrarna stått rycken mot vattenmassorna. En stor del av den höstsådda grödan har också tagit skada av vattnet.
Ja, så låter det just nu från lantbrukarhåll, mycket höstplöjning kvar, mycket grödor kvar ute, höstsådden delvis förstörd av regnet. Det är sannerligen inga ljusa framtidsutsikter.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *