Till lasarettsläkare

under doktor E. Leijers frånvaro vid riksdagen har sundhetskoilegium förordnat medicine kandidaten Mauritz Simon. Hospitalsläkaretjensten bestrides af stadsläkaren, doktor G. Bolling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Januari 1877
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.