Donation till läroverket.

Läroverksadjunkterna Viktor Hagström och Edla Hagström, båda förut vid läroverket i Visby, men numera bosatta i Kristianstad har till läroverket i Visby överlämnat en donation på 1.200 kr. De har bestämt att avkastningen av denna donation skall vid varje läsårs slut utdelas till en abiturient eller en elev i gymnasiet, manlig eller kvinnlig, som särskilt utmärkt sig i något av ämnena svenska, historia, tyska eller franska.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.