Dödsfall

Skogsförvaltare Anders Sjögren, Sollefteå, har avlidit i en ålder av 56 år.
Han var född i Nässjö, utexaminerades från Skogshögskolan 1922, tjänstgjorde några år hos skogsvårdsstyrelserna inom Gotlands och Stockholms län, men har sedan 1925 varit knuten till skogsvårdsuppgifter norr ut. Närmast sörjande är maka, barn och syskon.

Jordbruksarb. Gustaf Nyström, Norrgårda i Björke, avled i går, 71 år gammal. Han var född i Lärbro och har haft anställning hos olika jordbrukare, de senaste 27 åren hos Norrbys, Norrgårda i Björke. Den bortgångne, som efterlämnar minnet av en arbetsam o. plikttrogen man, sörjes närmast av en broder, lantbrukaren Arvid Nyström, Kisslings i Fole, och brorsbarn.

Plåtslagarmästaren Albin Pettersson, Klintehamn, avled i lördags på sjukhemmet i Hemse, nära 68 år gammal. Han var född i Ljungby församl. i Kalmar län och kom till Gotland i unga år och slog sig ned i Klintehamn, där han gjort sig känd som en duktig yrkesman. Intresserad varpkastare var han medlem av Klinte varpklubb. Närmast sörjes han av maka och en dotter samt en broder i Klintehamn, en syster i Stockholm, en broder i Vassmolösa och en syster och två bröder i Amerika.

Efter en längre tids sjuklighet har skomakaren Bernhard Kahlbom, i Tingstäde avlidit i en ålder av 73 år. Han var född i Bro och hade under åtskilliga år anställning vid kronans skomakeriverkstad å Visborgs slätt, men, fick sedan förflyttning till Tingstäde under mobiliseringen. Där etablerade han sedan också egen rörelse o. drev i anslutning därtill skoaffär. Vid sidan av sitt yrke var han intresserad biodlare. Han sörjes närmast av maka och av en son, köpman Gustaf Kahlbom, Visby, samt två döttrar bosatta å fastlandet.

Änkefru Vendela Björkman, Visby, har avlidit, 88 år gammal. Hon sörjes närmast av barn och barnbarn samt barnbarnsbarn.

Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.