Skogsauktion i Sanda.

Fredagen den 12 dec. kl. 15 kommer i Sanda skola att försäljas följande poster utstämplad skog från pastoratets löneboställen:
Sanda khb 45 m3, 2 poster
Fjäle kmb 124 m3, 2 poster Västergarns annex 82 m3, 6 poster Mästerby annex 12 m3, därav 6 m3 ek.
Halva köpesumman betalas kontant, det resterande anstånd till 1 aug. 1953.
Stämplingslängder finnas hos Alert Löfgren, Ejmunds, tel. Bander 7.
Boställsstyrelsen.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.