Snickerifabriken i Dalhem i likvidation.

Dalhems snickerifabrik har beslutat att gå i likvidation, då skulderna överskrider tillgångarna med så pass stort belopp att styrelsen enligt aktiebolagslagen är tvungen att begära företaget i likvidation. F. n. har fabriken fjorton man anställda. Något stopp i driften blir det inte utan man kommer att köra tillsvidare.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.