Strandade dansken vid Ytterholmen flottagen i dag.

Den under natten till onsdagen vid Ytterholmen i Rone strandade danska trålaren Kitten av Rönne flottogs i dag på förmiddagen av två trålare och en fiskebåt från Ronehamn. Bärgningen underlättades av att vattenståndet stigit med en halv fot.
»Kitten» avgick från Rönne i söndags och efter två sätt söderöver med endast tre laxar som resultat och med en förlust av 200 drivanglar gick man norrut. När man på tisdagskvällen skulle söka lä vid Gotlandskusten för stormen tog man i snötjockan fel på fyrarna på Helig-holm och Faludden. Fartyget var nära att hamna på det grunda revet utanför Ytterholmens södra ända men lyftes över av sjöarna och blev stående på en sandbank på holmens insida. Om strandningen skett på revet skulle det säkerligen inte ha dröjt länge förrän sjöarna slagit sönder trålaren, varvid de tre besättningsmännen troligen inte kunnat göra mycket för sin räddning.
»Kitten» som nu ligger i Ronehamn är inte läck. Det är emellertid möjligt att skador uppstått på sprökölen vid strandningen och fartyget kommer därför att undersökas på varv.

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.