För alla de bevis på deltagande

som visats oss vid min kära Makas och vår Moders ASTRID STENQVIST bortgång samt för alla blommor och tal vid hennes bår framföra vi vårt vördsamma tack.
BIRGER STENQVIST
Gils Birgitta Leif

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.