Vid Sällskapet DBV:s sammanträde

i går valdes följande funktionärer i sällskapet för 1953: Ordförande stadsfogde Klas Widin, vice ordförande stadsläkare Nils Bolin, sekreterare länsarkivarie Arnold Sandberg, skattmästare kamrer Ebbe Östman, ceremonimästare kapten Claes af Geijersstam, revisorer kamrer Gillis Waldenström och hypoteksombudsman Stig Holmqvist med överstelöjtnant Hjalmar Jeppsson och länsjägmästare Seved Englund som suppleanter.
Ledamot i beredningsutskottet 1953-55 blev riksbanksdirektör Gösta Löfgren, suppleant för 1953 rådman Thor Odin, ledamöter i trådgåedsstyrelsen 1953-54 konsul C. G. Björkander och stadsträdgårdsmästare Fritz Ortholm, ledamot i byggnadsstyrelsen 1953-56 länsarkitekt Olle Karth samt ledamot av styrelsen för Åhsbergska hagen 1953-55 hypoteksombudsman Stig Holmqvist.
Till beredningsutskottet och skattmästaren remitterades en av ordföranden, sekr. Bengt Ljunggren, framlagd motion med förslag om tryckningsbidrag till en akademisk avhandling, som författats av fil. lic. Gösta Hasselberg i Uppsala och har titeln »Studier rörande Visby stadslag och dess källor».
Efter den gemensamma middagen visade dr Bolin bilder från Lappland, Jämtland och Visby.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.