GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
En stämningsfull adventsbön med sångstund hölls i söndags kväll i Östergarns kyrka. I det vackra vintervädret samlades en talrik menighet, som fyllde kyrkan till i det närmaste sista plats. Sångkören sjöng under ledning av folkskollärare Rutger Sperens en rad vackra sånger, bl. a. »Hosianna», »Det är en ros utsprungen», och »Härlig är jorden». Prosten C. J. Björkander framförde en adventshälsning, varvid han utgick från några ord i Ps. 118: 26: »Välsignad vare han som kommer i Herrens namn». Adventshälsningen omrama-des av ps. 43: 1 och 3 och 41: 1 o. 7. Fröken Gunnel Karlsson och hr Sperens sjöng till violinackompanjemang av hrr Einar Eriksson och Harald Pettersson »Maria vaggsång» och hr Sperens sjöng »Jul, jul». Fröken Linnea Karlström reciterade en juldikt av Gustaf Larsson. En kollekt upptogs till sångkören.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.