Föreningen Gotlands klockare

har hållit kvartalsmöte på Liljehornet i Visby under ordförandeskap av hr Eric Fröberg, Fårö. Största intresset rörde sig om bästa sättet att ordna de sedvanliga sommarutflykterna och styrelsen skall nu söka finna ut bästa sättet till en för alla lämplig lösning av denna fråga.
1952 års löneindex, den nya semesterlagen och de fria telefonerna var övriga diskussionsämnen.
Veteranen Alfred Fardelin i Endre, som efter 41 års tjänst slutar den 31 dec. i år, avtackades och ett fyrfaldigt leve utbringades för honom. Han har varit medlem av föreningen Gotlands klockare sedan dess start.
Pastor L. M. Holmbäck talade om en intressant studieresa till Tyskland och Holland. Resan hade gällt studier av kyrkklockor samt bevistande av en klockgjutarekonferens. Under färden hade han även fått avlyssna flera stora klockspel, spel med över fyrtiotalet klockor, den största vägande flera ton, den minsta blott några få kilo. Föredraget avlyssnades med spänt intresse av de närvarande. Mötet avslutades med gemensam kaffedrickning.

Gotlänningen
Tisdagen den 2 December 1952
Nr 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.