De gotländska luciakandidaterna

som de senaste dagarna presenterats på stora festligheter i Tingstäde och Slite samt på biograferna i Visby, gjorde i går kväll också ett gästspel i IOGT:s ordenssal i Visby, där loge-medlemmarna just satt bänkade kring kaffeborden. För presentationen svarade red. Börje Sehlin, och de söta flickorna, som uppenbarligen inte gjorts full rättvisa av fotografen, mottogs med hjärtliga applåder. Sedan de även paraderat på Hansa-bio och uppvaktat både biografens och ordenssalens publik med sina insamlingsbössor, undfägnades de med kaffe och lussekatter m. m.
Vid samkvämet, som gick i adventets tecken, gav folkskollärare Uno Person en med stort intresse åhörd orientering om kyrkobrödrarörelsen och folkskollärarna Karl Lindström och Gösta Larsson bjöd på solosång och musik. Unison sång utfyllde programmet, och vidare erinrades om att logen som vanligt på den första skyltsöndagen anordnar samkväm med kaffeservering och musik av IOGT:s musikcirkel, denna gång också syföreningsauktion, samt söndagen därpå intagningsmöte, diskussion om logens bibliotek m. m.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.