Dödsfall

Hejde sockens äldsta invånare, änkefru Emma Ahlström, Munsarve, avled i går efter en längre tids sjukdom i en ålder av nära 90 år. Hon var född i Hejde och efterlämnar minnet av en allmänt omtyckt kvinna. kvinna. Närmast sörjes hon av barn och barnbarn samt barnbarnsbarn.

Änkefru Hermanna Klintberg, född Österman, Ålderdomshemmet i Slite, avled i går. Hon var född vid Snäckers i Hangvar och skulle i dag ha fyllt 80 år. Sedan 1928 var hon änka efter kustuppsyningsman Herman Klintberg. Den bortgångna, som efterlämnar minnet av en arbetsam och omtyckt hemmets kvinna, sörjes närmast av en son, Gustav, tullöveruppsyningsman i Klintehamn, och hans maka, sonhustru, fru Signe Klintberg, Visby, änka efter sjökapten Martin Klintberg, svärson, kommunalkamrerare Eric Jakobsson, Slite, och barnbarn.

Förre målaremästaren Mattias Andersson, Botes i Rone, har avlidit, 67 år gammal. Den bortgångne, som var född i Rone, kom redan i ungdomen in i yrket hos mäster Svensson i Hemse, och efter ett antal år hos denne blev han sin egen mästare. Han har gjort sig känd som en duktig yrkesman och var mycket anlitad så länge han I höll på med rörelsen till för ett par år sedan då han av hälsoskäl tvangs att nedlägga densamma. Han var också en glad och gemytlig man, allmänt uppskattad. I många år har han tillhört IOGT och har var även innehavare av ordensdiplom. Vidare kan nämnas att han var ombud för erk. sjukkassan samt ledamot av Hemse hantverksförening. Därjämte har han haft en del kommunala uppdrag. Närmakt sörjande är syskonbarn, svägerska, och övrig släkt.

Telefonreparatören Fredrik Hammarlund, Visby, har avlidit i en ålder av 59 år. Han var född i Bollnäs och kom 1915 i telegrafverkets tjänst. Till Gotland kom han 1931 och blev efter att under några .år ha varit verksam som linjearbetare telefonreparatör. Närmast sörjes han av maka och barn.

F. jordbruksarbetaren Viktor Karlsson, Klinte i Follingbo, har avlidit, 79 år’ gammal. Han var född i Fridslevstad i Blekinge och kom till Gotland i unga år. Närmast sörjes han av maka, barn och barnbarn.

I en ålder av 50 år har f. lantbrukaren Einar Johanson, Halla, avlidit. Han var fastlänning till börden och brukade under många år engård vid Lugnet i Lummelunda. I fjol sålde han gården och flyttade till Halla. Han sörjes närmast av maka och barn.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.