Ingen post

har hitkommit sedan tisdagen förra veckan, ”Sofia” synes ännu icke hafa kommit loss ur den is och snö-sörja, byar: hon under nordoststor men natten till torsdagen fastnade.
Dag efter dag har man hoppats på hennes hitkomst men ännu, då detta skrifves, onsdagen kl. 4 e. m., är ångaren ej i siste. Följande telegram hafva anländt till Sofias kommissionär härstädes:

Oskarshamn, 23 Dec. kl. 7,10 e. m.
I följd af den svåra O.-N. O. snöstormen, har issörja hopat sig utom Klubb. Ehuru hela dagen arbetat, har ej lyckats utkomma, hoppas i morgon. Allt väl.
Höggren.

Oskarshamn, 25 Dec. kl. 6,50 e. m.
Sofia arbetat sedan gårdagen genombryta svår packad is, hvarmed synes lyckas.
Lindberg

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 December 1876
Nr 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.