GOTLAND RUNT. Dalhem.

DALHEM
Dalhems missionsförsamling hade på fredagen sin sedvanliga försäljning. Den inleddes med en kort andaktsstund, då past. L. Engström talade om det frivilliga tjånandets förmån. Därefter började försäljningen av handarbeten och skänkta varor. Behållningen blev 876 kr. Sedan ett tack framförts till de närvarande avslutades samvaron med sång och bön.
Söndagen den .30 nov. hålles adventshögtid i missionshuset med f.d. riksdagsmannen rektor Gustav Mosesson, Lidingö, som talare.

Gotlänningen
Tisdagen den 25 November 1952
Nr 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.