Ny skola i Lärbro för över halv miljon.

Den nya Lärbroskolan är en pampig byggnad med en inredning som blir fullt tip-top.

Skolbygget i Lärbro som påbörjades i början på året har nu avancerat så långt att det nästan är färdigt. Endast smärre arbeten med inredning etc. är kvar. Kostnaderna för det pampiga komplexet uppgår till mellan 650.000 och 750.000 kr.
Byggnaden som är i två våningar rymmer i bottenvåningen lokaler för barnbespisning och skolkök — allt givetvis inrett efter alla senaste rön på området — och vidare lokaler för trä- och metallslöjd. I den övre våningen blir det fem klassrum och rum för lärarna samt andra utrymmen som är nödvändiga vid en sådan stor skola. Hur det blir med inflyttningen till den nya skolan är ännu inte fullt klart men troligen blir det så att från och med nästa läsårs början är skolverksamheten inom Lärbrokommunen helt centraliserad till den förnämliga skolbyggnaden.
Huvudentreprenör vid bygget har varit Fackföreningarnas byggnadsproduktion.

Ny skola också i Hablingbo.
Även i Hablingbo står en ny skola i det närmaste färdig och man räknar med att kunna flytta in i den till vårterminens början. Byggandet av denna skola började för ungefär ett år sedan. Givetvis blir här allt modernt och ändamålsenligt med tre stora klassrum, rum för lärarna och skolbespisningslokaler m, m. — tidigare har man inte kunnat ha bespisning. I och med den nya skolan så har man nu också ett skolkök som är synnerligen flott inrett med el-spis, eletrodkokare och många andra finesser.
Huvudentreprenörer för bygget är Wiberg & Pettersson, Hemse, för den elektriska utrustningen svarar Hemse el-tekniska byrå, för byggnadsjärn m.m. svarar O. Svahns eftr. och för teglet tegelfabriken
Havdhem. Rörarbetena har utförts av Welanders eftr. i Visby, målningsarbetena av Reginald Ohlsson & Son, Hemse, snickeri- och inredningsarbetena av Hemse snickerifabrik och slutligen har, firma Alfr. Mattsson, Hablingbo, levererat golvplattor m.m.

Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.