Gotlands övertrampsmotion avslogs, ett modifierat regelförslag antogs.

K. E. SMITH omvaldes i går till ordförande i Svenska Varpaförbundet. Här ses han som intresserad åskådare vid DM-tävlingarna i Gothem i somras.

Svenska Varpaförbundet höll på söndagen årsmöte i närvaro av ett 30-tal ombud representerande 13 distrikt och 158 föreningar.
Förbundets ordförande, K. E. Smith, Visby, omvaldes med acklamation, Helge Lindström, Harald Elvin och Birger Larsson, Stockholm, samt Gustav Olofsson, Göteborg, blev även omvalda.
Två viktiga frågor stod på dagordningen, nämligen den s. k. övertrampsfrågan och fastställande av åldersgräns för juniorer.
Gotland, som svarade för motionen om »övertrampet», framhöll att den nuvarande tolkningen av regeln var ett irritationsmoment för kastarna. Styrelsen yrkade avslag på motionen men föreslog i stället en betydlig lindring av regeln. Samtidigt föreslog styrelsen en kommitté som skulle tekniskt utreda frågan till nästa årsmöte.
Efter en lång debatt enades man om avslag på Gotlandsmotionen i dess ursprungliga form och tog i stället ett från Gotland modifierat regeltolkningsförslag av följande lydelse:
»Den kastande skall vid färdigställning till kast stå så långt bakom målstickan att densamma inte helt passerats innan varpan kastats». Dessutom antogs styrelsens förslag om tillsättandet av den tekniska kommittén.
Junioråldern fastställdes till det år kastarna fyller 17 år och t.o.m.
det år de fyller 19 år. Yngre kastare bildar pojkklass.
SM år 1953 skall hållas i Uppsala under tiden den 24—26 juni och DM över hela landet endera den 13—14 juni eller 4—5 juli 1953. Begränsningen av antalet deltagande lag i SM slopades och VU fick i uppdrag att från fall till fall avgöra antalet lag. (TT).

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.