Gotland Runt. Hejde.

HEJDE
Skördefest har hållits i Hejde Ö. missionshus. Pred. H. Andersson inledde efter unison sång med en kort predikan om hur människan har stor orsak att vara tacksam till Gud för alla goda gåvor, inte minst i vår tid. Efter sång vidtog försäljningen av en mängd skänkta skördealster, vilka ropades ut dels av pred. Henning Pettersson och dels av stud. Arthur Eriksson. En god kollekt upptogs till Gotl. missionsförening. Pred. Andersson avslöt försäljningen.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.