Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på söndag änkefru Amanda Pettersson, Rodarve i Östergarn: Hon är änka efter lantbrukaren Karl Pettersson, som omkom då ångf. Hansa förolyckades. Fru Pettersson bor nu hos en dotter.

Lägenhetsägaren fröken Hulda Siltberg, Prästgården, Levide, fyller på söndag åttio år. Hon har i sin krafts dagar varit verksam som sömmerska.

SJUTTIOFEM ÅR fyller om måndag f. stuveriarbetaren Albert Pihl, Slitegatan 2 A, Visby. Han tillhör en tysk släkt — farfadern kom till Gotland från Ostpreussen — och föddes i Bäl, som han dock lämnade redan i sjuårsåldern, då fadern avlidit. Vid 21 års ålder blev han visbybo, och här har han bl. a. i 10 år tillhört poliskåren och i 30 år varit i Ångbåtsbolagets. tjänst. Han är pigg och kry för sin ålder och saknar ingalunda vare sig humor eller gott humör.

Sjuttiofem år fyller på söndag förre stenarbetaren Edvin Grönberg, Lilla Takstens i Lärbro. Han har haft anställningar bl. a. på Furillen och Storugns.

Förre jordbruksarbetaren Johan Karlsson, Ålderdomshemmet i Roma, fyller på söndag sjuttiofem år.
På söndag fyller sömmerskan fröken Emma Lindquist, Prästgården, Hablingbo, sjuttiofem år.
Hon är född vid Kyrkeby i Hablingbo och har gjort sig känd som en arbetsam och duktig yrkeskvinna. Varmt kyrkligt intresserad besöker hon så gott som varje söndag gudstjänsterna. Vidaret är hon en intresserad medlem av kyrkliga syföreningen.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag småbruksägaren Gustav Österdahl, Tängelgårda i Lärbro.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.