Mejeriet i Lärbro bör bibehållas.

Vid ett extra sammanträde i lördags deklarerade nordergutarna så gott som enhälligt att driften vid Lärbro mejeri bör bibehållas. Det konstaterades att en total centralisering knappast kan vara önskvärd vid bl. a. eventuell krigsfara.
Till det talrikt besökta sammanträdet, som hölls i bygdegården, hade styrelsen utarbetat driftskalkyl omfattande fyra alternativ. Man uttalade sig därvid för det första, »Bibehållandet av driften vid Lärbro och Tingstäde mejerier». Enligt alternativ två skulle driften vid Lärbro mejeri nedläggas och mjölken överföras till Tingstäde. Alternativ tre innebar att Tingstäde-mejeriet skulle nedläggas och mjölken därifrån fördelas på Lärbro och Visby mejerier, medan man enligt alternativ fyra skulle nedlägga både Lärbro och Tingstäde och sända all mjölken till Visby. Styrelsen för Gotlands läns mejeriförening får nu vidare behandla problemet.

Gotlänningen
Måndagen den 10 November 1952
Nr 261

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.