SLS-avd. bildad i Kräklingbo.

En SLS-avd. bildades i torsdags kväll i Kräklingbo. Sammanträdet hölls i prästgården och ett 30-tal personer hade infunnit sig då Yngve Andersson inledde sammanträdet med att hälsa samtliga’välkomna. Kyrkoherde Harry Sjögren talade trevligt och medryckande om studier och deras betydelse. Yngve Andersson redogjorde för vad SLS är och manade samtliga att gå med i en cirkel. Vid kaffet som sedan serverades diskuterades studieförslagen och en kurs i engelska med kyrkoherden som ledare samlade 9 deltagare. I »Deklarationsbokföring» blev det 12 deltagare med Yngve Andersson som ledare. I kursen »Vi syr, vi stickar, vi virkar» är 15 flickor anmälda med hushållningssällskapet som arrangör.
Därefter följde förhandlingarna, och till styrelse utsågs Harry Sjögren, Yngve Andersson, Bengt Gottberg, Ingegerd Rydell och Elisabeth Andersson. Till slut visade kyrkoherde Sjögren en film från en resa genom Tyskland, varpå sammanträdet avslöts.
Ungdomen vill framföra ett hjärtligt tack till familjen Sjögren. som alltid så glatt och välvilligt ställt sitt hem till förfogande.

Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.