DUF:s Gotlandskör

anordnar på lördag och söndag sånggudstjänster i Stånga, När och Burs. Sånggudstjänsten i Stånga blir i Luth. Missionshuset på lördag kväll. I När hålles sånggudstjänsten i samband med högmässan och i Burs kyrka enbart sorn sånggudstjänst. På samtliga platser bjuder kören under hr Göte Johanssons ledning på rikligt med sång. Dessutom upptar programmet solosång. Som talare vid gudstjänsterna tjänar Axel Eriksson och Gösta Josefsson.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *