Gotlands scoutdistrikt

hade i lördags årsmöte i Fritidsbaracken i Slite. Till distriktschef omvaldes kyrkoherde Anders Wernberg, Othem, till vice distriktschef folkskollärare Gösta Hörling, Väskinde, till kassör ingenjör Erik Hoff, Visby, och till sekr. Margareta Lundberg, Slite. Vidare diskuterades kurser och läger m. m., och bl. a. uttalades önskemål om ökat samarbete med öns övriga scoutorganisationer. En särskild debatt förekom också under rubriken »Hur ta emot fler pojkar», varvid socialvårdsassistent Gunnar Krantz, Visby, inledde. Mötets gäst var den ångermanländske distriktschefen, kapten Björkman.

Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.