Passagerarelista.

Från Kalmar, 5 Nov.
Konosul Falk, hrr Stare, Sahlberg, Nyström.

Från Stockholm 6 Nov.
Löjtn, v. Strussenfelt; hrv Wiman, Nilsson, Graham, Romdabl, Björkman, Åckander, Sjöström, Holmström, Sandelius; fru Abrahamsson; Anna Andersson, Hanna Rolander.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 November 1876
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.